Rik Knipschild over traumabehandeling bij kinderen en jongeren met dissociatieve symptomen of stoornissen

Rik Knipschild aarzelt geen moment als de congrescommissie van de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (NtVP) hem benadert als spreker voor hun voorjaarscongres in 2016 met het thema: ‘Controversen in de zorg na psychotrauma’. Dit is een kans om het onderwerp aan te snijden wat hem in zijn professionele hart raakt: het ontbreken van goed gevalideerde handvatten voor behandeling en diagnostiek bij kinderen en jongeren in Nederland met dissociatieve symptomen of stoornissen.

EMDR13_Interview_Rik_ Knipschild_Dissociatie_nemen_we_er_gewoon_bij