Rolf Carriere werkte als ontwikkelingseconoom in diverse landen waaronder
Indonesië, Bhutan, Birma, Bangladesh en India. Nadat hij zich eerst twee
jaar lang bij de VN‘s Food and Agriculture Organization op landbouw in
Indonesië had gericht, kwam hij bij UNICEF terecht. Daar werkte hij eerst op het
gebied van voeding en gezondheid, later als hoofd van verschillende UNICEFlandkantoren
in Azië. Sinds zijn pensionering zet Rolf zich in om de effectiviteit
van EMDR wereldwijd meer bekendheid te geven, met één groot doel voor
ogen: door middel van EMDR een meer vreedzame wereld tot stand te brengen,
“want”, zo meent hij, “EMDR is in staat om de transmissie van door trauma
gevoed geweld te onderbreken.”

Lees meer:

Interview Rolf Carriere:
Wereldvrede? EMDR kan een belangrijk verschil maken