KINGS Kind in Gezond Systeem

Traumabehandeling bij kinderen

EMDR15_Interview_KINGS_Traumabehandeling_bij_kinderen

Een deel van de kinderen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling
en hiervoor zijn aangemeld bij de kinder- en
jeugdpsychiatrie komt uit gezinnen waar huiselijk geweld,
verwaarlozing, seksueel misbruik of geweld door
leeftijdgenoten speelt. Deze kinderen zijn slachtoffer van
ingrijpende interpersoonlijke gebeurtenissen en hebben
vaak met PTSS te maken. Hetzelfde geldt voor hun ouders.
Femy Wanders en Caroline Ploeg zien het bewijs
hiervan dagelijks in hun werk terug. Zij werken voor Accare,
een instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in
Noord-Nederland, en ontwikkelden speciaal voor deze
kinderen het KINGS-programma.