Onderzoek naar lichamelijk en psychisch geweld in de jeugdzorg

EMDR15_Interview_Onderzoek_lichamelijk_psychisch_geweld_jeugdzorg

De commissie-Samson bracht in oktober 2012 het rapport Omringd door zorg, toch niet veilig uit.
In opdracht van de overheid deed deze commissie onderzoek naar de signalen, de omvang en de
gevolgen van seksueel misbruik bij kinderen die tussen 1945 en 2010 onder verantwoordelijkheid van
de overheid in (rijks)instellingen en pleeggezinnen werden ondergebracht. De bevindingen gaven
aanleiding voor vervolgonderzoek, omdat de betrokkenen meldden dat er niet alleen sprake was van
seksueel geweld, maar ook van lichamelijk en psychisch geweld. Daarom werd in juli 2016 de
Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg in het leven geroepen, onder leiding van
prof. Micha de Winter. Orthopedagoog Ilse Cijsouw (27) is als projectmedewerker betrokken bij deze
commissie en vertelt over het onderzoek.