Interview met Francine Shapiro

Dit jaar is het precies vijfentwintig jaar geleden dat
Francine Shapiro haar eerste artikel schreef over
EMDR. Deze therapievorm werd wereldwijd bekend,
hoewel zij nog niet overal adequaat wordt toegepast.
Tijdens het Internationale congres in Edinburgh sprak
Shapiro gedreven over EMDR-therapie.

Lees meer