Het snelwegennetwerk in het brein

Dr. Mitzy Kennis werkt als docent bij de afdeling klinische psychologie op de Universiteit
Utrecht. In januari 2016 promoveerde zij bij de militaire geestelijke gezondheidszorg binnen
het UMC Utrecht op onderzoek naar de neurale correlaten van PTSS en het ondergaan van
traumagerichte therapie. Mitzy vroeg zich af of we verschillen in hersenactiviteit kunnen
waarnemen bij soldaten die wel en niet PTSS ontwikkelden na een uitzending in een oorlogsgebied,
en wat er verandert in het brein tijdens traumabehandeling. Het resulteerde in haar
proefschrift ‘The neural web of war’.

EM11_Jonge_onderzoekers_Mitzy_Kennis