In het EMDR Magazine 05 werd door
Geldermans en ter Heide aangehaald
dat zij EMDR zien als voorkeursbehandeling
bij politiebeambten met
PTSS. De eerste keus behandeling bij
de Politiepoli (onderdeel van Arq) is
echter Beknopte Eclectische Psychotherapie
voor PTSS (BEPP) en dat is
niet voor niets. BEPP is zeer effectief
gebleken, bij uitstek bij de politie.

Lees meer:

Ingezonden brief: Keuze van behandeling bij politiebeambten met PTSS