Psychotraumabehandeling bij kinderen met eetproblemen

De EMDR-verhalenmethode en het belang van ouderbegeleiding

Als jonge kinderen voedsel weigeren, liggen er in veel gevallen lichamelijke pijn, letsel en/of pijnlijke medisch behandelingen in de babytijd aan ten grondslag. In de behandeling kan de EMDR-verhalenmethode behulpzaam zijn bij het verwerken van het onderliggende trauma. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de ouders. Bij een succesvolle toepassing maken de kinderen snel sprongen in hun ontwikkeling ten aanzien van eten, gedrag en algehele groei en ontwikkeling. Omdat de ouders in de behandeling zo’n grote rol spelen en er ook aandacht is voor hun emoties tijdens de moeilijke periode die ze met hun kind hebben doorgemaakt, zijn zij meestal in staat om mee te groeien. Zo ontstaat er een meer ontspannen relatie rondom het thema eten en versterkt ook de hechting

EMDR13_Casus_Psychotraumabehandeling_kinderen_met_eetproblemen