Om uit te vinden of EMDR de voorkeursbehandeling is bij PTSS na een auto-ongeluk, zochten Italiaanse onderzoekers in de literatuur naar fMRI (functionele MRI)-studies bij PTSS na een dergelijk trauma. Hun metaanalyse bundelde kennis over de neurobiologie van PTSS na een auto-ongeluk, maar hun onderzoeksvraag kon daarmee niet beantwoord worden.

De onderzoekers halen neurobiologisch onderzoek aan, waaruit zou blijken dat fMRI-profielen van patiënten met PTSS verschillen, naar gelang de soort traumatische ervaring. Zo had een groep patiënten met PTSS na oorlogservaringen een ander fMRI-profiel dan een groep met PTSS na een natuurramp. Zij beweren in hun artikel dat variabiliteit in de therapierespons tussen patiënten met verschillende typen trauma, veroorzaakt zou worden door verschillen in neurale substraten bij die verschillende traumata. Daarom zou per type trauma de behandeling van voorkeur voor PTSS kunnen verschillen. De onderzoekers gaan in hun redenering voorbij aan de vraag of variabiliteit in therapierespons bij behandeling van PTSS überhaupt afhankelijk is van het type trauma. De onderzoekers wilden vaststellen wat de behandeling van voorkeur is bij PTSS na een auto-ongeluk. Op basis van literatuuronderzoek beschrijven ze hiertoe het specifieke fMRI-profiel van patiënten met PTSS na een autoongeluk. Veranderingen in de cortex cingularis anterior zijn daarbij opvallend. Uit EEG-onderzoek is bekend dat succesvolle behandeling met EMDR samengaat met toename van activiteit in juist dit hersengebied. De onderzoekers besluiten hun artikel met de opmerking dat ze daarom in sterke mate geloven dat EMDR bij uitstek geschikt is voor behandeling van PTSS na een auto-ongeluk. Dat mag uiteraard, maar kennis over de juistheid van deze opvatting heeft hun onderzoek geenszins opgeleverd. Boccia, M. , Piccardi, L., Cordellieri, P., Guariglia, C. & Gianni, A. (2015). EMDR therapy for PTSD after motor vehicle accidents: meta-analytic evidence for specific treatment. Frontiers in Human Neuroscience, 9:213. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00213. S

Boccia, M. , Piccardi, L., Cordellieri, P., Guariglia, C. & Gianni, A. (2015). EMDR therapy for PTSD after motor vehicle accidents: meta-analytic evidence for specific treatment. Frontiers in Human Neuroscience, 9:213. DOI: 10.3389/fnhum.2015.00213.