Renée Beer heeft samen met Carlijn de Roos de opleidingen EMDR voor kinderen en adolescenten in Nederland
vormgegeven. Als een hecht team verspreiden zij al dertien jaar hun kennis over EMDR en traumabehandeling door middel van opleidingen, presentaties
en publicaties. Op 19 september nam Renée afscheid van het Centrum voor Trauma  en Gezin van de Bascule, waar
ze tot dan toe werkzaam was.
Lees de volledige lezing van Renee Beer
De beknopte versie uit het Magazine