Significante klachtenreductie na week
behandelkamp voor getraumatiseerde
kinderen

Onderzoekers van de Latin American & Caribbean Foundation for
Psychological Trauma Research in Mexico-stad vonden een significante
klachtenreductie bij een groep getraumatiseerde kinderen
die een integratieve EMDR-groepsbehandeling
kregen, die werd gevolgd door een aantal individuele
EMDR-sessies.

Aan het onderzoek namen 34 kinderen deel met verschillende traumatische,
interpersoonlijke ervaringen als verkrachting, seksueel misbruik,
fysiek- en psychisch geweld of verwaarlozing.
Zij verbleven een week in een kamp gericht op psychisch herstel,
waar zij een vorm van versterkende behandeling kregen en daarnaast
het EMDR Integrative Group Treatment Protocol (IGTP) volgden.
De kinderen maakten een tekening van de traumatische ervaring die ze
met de ‘butter-fly-hug’ bij zichzelf desensitiseerden.
De 26 kinderen die na het volgen van de groepsbehandeling
nog spanning rapporteerden ten aanzien van traumatische herinneringen,
kregen vervolgens nog een tweetal individuele EMDR-sessies. De versterkende
behandeling die vooraf ging aan de EMDR IGTP bestond uit verschillende
activiteiten die de kracht van positieve geheugennetwerken stimuleerden, zoals
kunst, mindfulness en het leren van emotieregulatie vaardigheden.
De onderzoekers concluderen op grond van voor- en nametingen met
diverse vragenlijsten dat de gevolgde behandeling effectief en tijdbesparend
werkt. Ze noemen met name EMDR IGTP een krachtig alternatief
voor de traditionele benaderingen.
Daarnaast geven zij aan dat de volgorde van de interventies effectief bleek:
na de EMDR IGTP daalde de SUD en steeg het zelfvertrouwen. Voor de
meest getraumatiseerde kinderen waren daarna nog een of twee individuele
sessies nodig om het behandelresultaat te optimaliseren, aldus de
onderzoeker.
Zij bespreken echter niet de hiaten van deze wellicht veelbelovende
combinatie van technieken in een relatief korte behandelperiode. Voor
een groot deel van de kinderen was het volgen van de EMDR IGTP niet voldoende
en waren er nog aanvullende individuele sessies nodig. Daarnaast
is het, gezien de combinatie van de drie interventies en het ontbreken
van een controlegroep, lastig te onderscheiden welke van de drie het
meest werkzaam was.
Verder onderzoek, waarbij een controlegroep wordt geïncludeerd, is
nodig om de effectiviteit van de combinatie van EMDR-IGTP en individuele
EMDR vast te stellen voor kinderen die slachtoffer zijn van interpersoonlijk
trauma.(DS)

Jarero, I., Roque-Lopez, S., & Gomez, J. (2013).
The Provision of an EMDR-Based Multicomponent
Trauma Treatment With Child Victims of
Severe Interpersonal Trauma. Journal of EMDR
Practice and Research 7(1), 17-28.