Verslag workshop Christopher Lee (16 september 2013)

Christopher Lee is een toonaangevende AustralischeEMDR-therapeut, schematherapeut enonderzoeker. Tijdens zijn workshop gaf hij eenuitgebreid overzicht van vergelijkend onderzoekop het gebied van EMDR, schematherapieen traumagerichte cognitieve gedragstherapie,en ging kort in op de implicaties voor depraktijk.

 

lees meer