Klinisch psycholoog Robert Miller onderzocht
in Canada bij vier personen
met ten minste twee gedragsmatige
verslavingen (zoals een gokverslaving)
het effect van het Feeling-State
Addiction Protocol (FSAP). Dit is een
EMDR-protocol voor gedragsmatige
en middelengerelateerde verslavingen
dat zich richt op het verminderen
van een positief gevoel bij problematisch
gedrag.
Miller, R. (2012). Treatment of Behavioral Addictions
Utilizing the Feeling-State Addiction
Protocol: A Multi-ple Baseline Study. Journal of
EMDR Practice and Research, 6(4), 159-169.