Verrassend idee over werkingsmechanisme oogbewegingen bij EMDR
 Verslag van workshop Jaak Panksepp
(25 en 26 september)
Jaak Panksepp lichtte in zijn workshop de belangrijkste bevindingen
uit zijn onderzoek toe en ging in op de implicaties hiervan
voor de klinische praktijk.
lees meer