Van 6 tot en met 8 juni 2013 vondhet Europese EMDR Congres plaatsin Genève. Dit congres werd voorde eerste keer georganiseerd in samenwerkingmet het United NationsInstitute for Training and Research(UNITAR), onderdeel van de VerenigdeNaties (VN).

De titel was toepasselijk: ‘EMDR Uniting Nations: Promoting Peace
within and between People.’ In deze conferentie – bedoeld voor de medewerkers van de
VN kantoren wereldwijd – stond de toepassing van
EMDR bij rampen en in conflictgebieden centraal.
EMDR is recent erkend door de World Health Organization
(WHO) als evidence based traumabehandeling, en
de VN wil EMDR efficiënt in gaan zetten in door oorlog
geteisterde gebieden. Het Nederlandse aandeel in de
presentaties van de ‘humanitaire track’ bij dit unieke
congres was aanzienlijk. Presentaties werden gegeven
door Paul de Bont (EMDR bij psychose), Herman
Veerbeek (EMDR bij wraak), Ferdinand Horst (EMDR
bij paniekstoornis) en Ad de Jongh (EMDR bij angststoornissen).
UNITAR (VN) en EMDR Europa zullen deze
productieve samenwerking verder uitbouwen. Wordt
vervolgd.
De VEN en de buitenwereld
Een aantal maanden geleden kwam zorgverzekeraar
CZ met een ‘stoplichtlijst’ naar buiten. Hiermee wilde
de zorgverzekeraar orde scheppen in welke behandelingen
wel en welke niet vergoed werden. Vanzelfsprekend
stond in deze lijst EMDR bij de behandeling
van PTSS. De zorgverzekeraar was echter niet op de
hoogte van het feit dat het indicatiegebied van EMDR
breder ligt. Het bestuur vond het belangrijk om CZ
van de juiste informatie te voorzien. Daartoe vond
een plezierig gesprek met CZ plaats, waaruit inderdaad
bleek dat zij onvoldoende geïnformeerd waren
over de groeiende stroom van onderzoeken naar, en
publicaties over, de bredere toepassingsgebieden van
EMDR. De zorgverzekeraar had alleen gekeken naar de
multidisciplinaire richtlijnen en de zogenaamde randomized
clinical trials (RCTs). Opnieuw wordt door deze
ontwikkeling nog eens benadrukt dat het uitvoeren
van RCT’s met EMDR bij andere stoornissen dan PTSS
van belang is en dat resultaten van de lopende RCT’s
zo snel mogelijk gepubliceerd worden. Alleen dat zal
de zorgverzekeraars overtuigen!!
Een logische vervolgstap in dit kader was om als VEN
aan te sluiten bij het initiatief van de Nederlandse
Vereniging van Gezondheidszorgpsychologen (NVGzP)
en de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve
Therapie (VGCT), om te reageren op een recent rapport
van het College van Zorgverzekeringen (CVZ)
dat in essentie ging over hetzelfde vraagstuk. Recent
verscheen het definitieve advies van CVZ (www.nvgzp.
nl/home/154-cvz-publiceert-definitief-advies-ggz). De
VEN vindt het belangrijk dat zij aansluiting vindt bij
andere verenigingen en beroepsorganisaties om zo de
belangen van de leden beter te vertegenwoordigen.
Het bestuur zal zich hier de komende tijd meer op
gaan richten. Herma Hagen heeft binnen het bestuur
van de VEN ‘externe contacten’ als aandachtsgebied.

Marjan Sepers gestopt als bestuurslid en als hoofdredacteur EMDR Magazine

Helaas heeft Marjan Sepers besloten per 1 juni 2013
haar bestuurstaak en het hoofdredacteurschap van
het EMDR Magazine te beëindigen. Gezien alle veranderingen
in de GGZ en de daarbij komende uitdagingen
heeft Marjan ervoor gekozen zich volledig te
focussen op haar vakinhoudelijke ontwikkeling, en op
het versterken van haar psychotherapiepraktijk.
We bedanken Marjan voor de enorme inzet die zij
heeft getoond tijdens de korte tijd waarin zij in het
bestuur zat. Ze heeft bijgedragen aan een zeer succesvolle
start van het EMDR Magazine nieuwe stijl.
Marjan heeft haar bestuurstaken met veel plezier
gedaan en is dankbaar voor de zeer rijke ervaring die
zij de afgelopen anderhalf jaar als bestuurslid heeft
opgedaan.
Voor dit tweede nummer fungeerde Ad de Jongh als
interim hoofdredacteur. Vanaf het derde nummer
neemt Iva Bicanic deze taak over. Iva is GZ-psycholoog
in opleiding tot klinisch psycholoog. Zij coördineert het
Landelijk Psychotraumacentrum in het UMC Utrecht
en het Centrum Seksueel Geweld Utrecht. Binnenkort
rondt zij haar promotieonderzoek bij adolescente
slachtoffers van een verkrachting af.
Overigens is vanaf nu EMDR Magazine ook als pdf
beschikbaar en en te vinden op
http://emdrmagazine.nl/EM/.
Veel leesplezier!
Carlijn de Roos
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland