Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro

Deel III: Machteloos makende targets

EMDR15_Ontwikkeling_Verschillen_NL_EMDR_standaardprotocol_en_origineel_Shapiro_III

In een serie artikelen bespreken wij de belangrijkste aanpassingen in het Nederlandse EMDRprotocol
ten opzichte van het originele protocol van Shapiro. In deze bijdrage gaan we in op
‘machteloos makende targets’. Op dit punt hebben twee ontwikkelingen tot aanpassingen in het
Nederlandse protocol geleid: ten eerste het besef dat de negatieve cognitie (NC) ‘Ik ben machteloos’
eigenlijk niet echt een disfunctionele cognitie is, en ten tweede de toenemende aandacht voor
‘fantasieplaatjes’ en de wijze waarop deze een plaats kunnen krijgen in de casusconceptualisatie.