Tijdens een fantastische workshop van de altijd inspirerende
en energieke Joany Spierings wist zij ons van
minuut tot minuut te boeien. Zij veroorzaakte een constante
‘orienting response’ door vernieuwende elementen
en verrassingseffecten toe te passen. We hebben
erg gelachen, veel nieuws geleerd en vooral onze creativiteit
ontdekt. De leus van Joany: ‘Hoe minder controlebehoeftig
hoe groter de creativiteit’, hebben we gelijk
die avond in praktijk gebracht.
Wij therapeuten vragen ons al jaren af hoe het komt dat
er zo’n discrepantie bestaat tussen de sterk verminderde
lijdensdruk van de patiënt na EMDR en de daarbij ontbrekende
appreciatie voor de therapeut. We verbazen
ons telkens weer over het wonderbaarlijke resultaat van
EMDR; onze patiënten des te minder. Die kunnen zich
de ramp of de klachten na de EMDR-behandeling nauwelijks
meer voor de geest halen. Vandaar dat we het
volgende aanvullende protocol hebben ontwikkeld om
niet gedemoraliseerd te raken en om de passie en de
bezieling van ons als therapeut te behouden. Natuurlijk
ook om er voor te zorgen dat er geen EMDR-therapeuten
ten onder gaan aan het succes van EMDR! Dus zeker bij
dreigende overbelasting adviseren we onderstaand protocol
toe te passen.

Lees meer