Opgenomen depressieve patiënten knappen op na EMDR

In een Duitse kliniek kregen zestien opgenomen patiënten met recidiverende
depressies gemiddeld vijf EMDR-sessies bovenop hun gewone behandeling
(treatment as usual, TAU). De behandelresultaten waren beter dan die van zestien
gematchte controles, die alleen TAU hadden gekregen.

Bekend is dat EMDR bij depressieve patiënten met een
comorbide PTSS niet alleen leidt tot vermindering van
PTSS-symptomen, maar ook tot afname van depressieve
klachten. Daarnaast weten we dat depressieve
episodes vaak ingeluid worden door stressvolle levensgebeurtenissen,
zoals verlieservaringen en vernederende
ervaringen die meestal niet aan het A-criterium van
PTSS voldoen. Aangezien een deel van de patiënten op
bestaande behandelingen voor depressie onvoldoende
opknapt en de terugvalcijfers notoir hoog zijn, lijkt het
zinvol om te onderzoeken of de toevoeging van EMDR
aan de behandeling meerwaarde heeft. In een vergelijkbare
pilotstudie van onderzoeker Hofmann uit 2014 leek
toevoeging van EMDR gunstig voor het behandelresultaat.
Dat betrof onderzoek in een ambulante setting.
In de huidige studie had 69 procent van de patiënten
met EMDR+TAU geen depressie meer na afloop van de
behandeling. Depressieve klachten waren na EMDR+TAU
sterker afgenomen dan na TAU alleen. Ook de terugvalcijfers
bij de follow up één jaar na de behandeling waren
gunstiger voor EMDR+TAU.
Toevoeging van EMDR aan TAU voor depressie lijkt ook
in dit onderzoek van toegevoegde waarde. Gerandomiseerde
gecontroleerde effectstudies zijn nu nodig om
definitieve uitspraken te kunnen doen met betrekking
tot de meerwaarde van het toevoegen van EMDR aan
een standaard behandeling voor depressie.

THase, M., Balmaceda, U.M., Hase, A., Lehnung, M., Tumani, V., Huchzermeier, C. & Hofmann, A. (2015). Eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) therapy in the treatment of depression: a matched pairs study in an inpatient setting. Brain and Behavior. DOI: 10.102/brb3.342.

 
Hase{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}202015{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20EMDR{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20therapy{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20in{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20the{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20treatment{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20of{d9c7b2aeb2245a500333b9318a8a7c14aaf4e0f4c7bf74dc05b2369ffc12c266}20depression