In de vorige eeuw werd de diagnose post traumatische stress stoornis (PTSS) nog niet erkend en soldaten met psychische klachten werden bestempeld als deserteurs of veinzers die hun militaire plicht wilden ontlopen. Inmiddels is PTSS erkend als psychiatrische aandoening en er is aangetoond dat er bij deze patiënten sprake is van een ontregeling in het brein. Met de erkenning van de diagnose PTSS kunnen deze patiënten, net als patiënten met lichamelijke aandoeningen, gebruik maken van maatschappelijke en sociale voorzieningen of bijvoorbeeld letselschade vorderen. Deze secundaire voordelen maken de diagnose PTSS gevoelig voor malingering: het overdrijven of veinzen van klachten vanuit externe secundaire ziektewinst.
EMDR12_Research_Overdijven_of_veinzen_van_posttraumatische_stressklachten

Referenties

Boone, K.B., (2007). Assessment of feigned cognitive impairment, a neuropsychological
perspective. The Guilford Press, New York, London.

Egmond, J.J. van (2005). Secondary gain in psychiatry. Amsterdam: academisch
proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam.

Geraerts, E., Merckelbach, H., Jelicic, M.(2007). Het simuleren van post traumatische
stresssymptomen: de Nederlandse versie van de Morel Emotional
Numbing Test (MENT). Neuropraxis 11(1), 8-12.

Mittenberg, W., Patton, C., Canyock, E.M., Condit, D.C. (2002). Base rates of
malingering and symptom exaggeration. Journal of Clinical and Experimental
Neuropsychology. Vol 24(8), 1094-1102.

Rogers, R. (2008). Clinical assessment of malingering and deception. The
Guilford Press, New York, London.