Op de ALV (algemene ledenvergadering) in maart
2014 is met grote meerderheid van stemmen besloten
tot twee belangrijke aanpassingen van de lidmaatschapsstructuur
van de VEN.
1. Het lidmaatschap wordt gekoppeld aan registratie
als EMDR Europe Practitioner;
2. Het aspirant-lidmaatschap wordt aan termijnen
gebonden.
De hoofdreden om tot wijziging over te gaan, is dat
de tot nu toe gehanteerde structuur onvoldoende
aansloot bij de behoefte van de leden, de praktijk
en internationale eisen. Het doel van de nieuwe
structuur is dat het lidmaatschap van de VEN blijvend
garant staat voor de kwaliteit van de EMDRdeskundigheid.
De wijzigingen zijn doorgevoerd in
het nieuwe Huishoudelijke Reglement en het nieuwe
Reglement Opleidingen en Registraties. In het
bijgevoegde schema zijn de belangrijke data visueel
weergegeven.

 

Lees hier meer