Een impressie van het 14e congres van EMDR Europe in Genève: over
kansen en voorwaarden voor een bredere erkenning en verspreiding
van EMDR

lees meer