Nieuwspagina

Verzorgd door Debbie Been

 Seksueel misbruik verstoort hersenen

Uit promotieonderzoek van Kathleen Thomaes blijkt dat seksueel misbruik de hersenen verstoort. Uit MRI-studies bleek verstoorde hersenactiviteit bij jonge slachtoffers van seksueel misbruik en mishandeling. Het betreffen complexere afwijkingen dan die bij slachtoffers met een PTSS na eenmalig trauma.

Aan dit onderzoek was aanvullend promotie-onderzoek van Ethy Dorrepaal gekoppeld. Zij concludeert in haar proefschrift dat de stabiliserende (groeps)behandeling ‘Vroeger en verder’ veel beter werkt  dan ‘direct op de angstgerichte’ behandeling.

 

bron: www.ggzingeest.nl

—————————————————————————————————————————————–

 

Richtlijn PTSS politie

Op 1 januari 2013 is de nieuwe richtlijn PTSS bij de politie in gebruik genomen. Het  uitgangspunt is dat als een medisch vastgestelde PTSS beroepsgerelateerd is dit ook juridisch als beroepsziekte wordt erkend. Verder is er aandacht voor preventie van PTSS

 

bron: www.rijksoverheid.nl

 

—————————————————————————————————————————————–

Angstreacties te wissen uit geheugen

Het geheugen blijkt ontvankelijk voor het wissen van angstreacties. Uit onderzoek van Dieuwke Sevenster MSc, dr. Tom Beckers en prof. dr. Merel Kindt bleek dat wanneer deelnemers de bètablokker propranolol toegediend kregen in combinatie met het ophalen van de specifieke angstherinnering, de geleerde angstreactie een dag of maand later volledig was gewist.

 

bron: www.uva.nl

 —————————————————————————————————————————————–

 

Waarom ontwikkelen sommige soldaten wel en anderen geen PTSS?

Uit onderzoek gepubliceerd in ‘Clinical Psychological Science’ blijkt dat psychologische kwetsbaarheid om PTSS te ontwikkelen en oorlogsgerelateerd trauma even belangrijk zijn bij het voorspellen of PTSS klachten bij veteranen tot een PTSS-diagnose leiden. Het begin van de PTSS bleek altijd het oorlogsgerelateerd trauma te zijn.

—————————————————————————————————————————————–

 

Interviews met VEN-leden

Dafna Zwarts,  EMDR supervisor Kinder &Jeugd is geïnterviewd over de toepassing van EMDR bij kinderen voor het tijdschrift J/M. Naast uitleg over de methode wordt een behandeling beschreven van een jongetje dat bang is in de auto na een ernstig auto-ongeluk.

—————————————————————————————————————————————–

In de Glamour van februari staat een artikel over EMDR waaraan Femke van der Linde, EMDR supervisor i.o., heeft meegewerkt. Naast een beschrijving van een EMDR-behandeling aan de hand van het verhaal van een meisje met een ‘toxic’ relatie, wordt ook aandacht besteed aan de ‘flashforward’. Beide artikelen zijn te lezen op de website.

—————————————————————————————————————————————–

 

Joany Spierings wint Olim innovatieprijs 2012

Joany Spierings, bestuurslid van onze Vereniging EMDR Nederland en gespecialiseerd in complex trauma, ontving  afgelopen najaar de Olim innovatieprijs 2012. Ze won deze jaarlijkse prijs voor de ontwikkeling van een 2-daagse intensieve deeltijdbehandeling voor ernstig ontregelde cliënten met complexe problematiek die vaak zwaar zijn getraumatiseerd.

Het doel van deze behandeling is het zelfsturend vermogen van deze cliënten dusdanig te verhogen dat zij kunnen doorstromen naar een vorm van individuele traumaverwerking. De jury prees het project voor haar visie op herstel, het cliëntenperspectief en de aandacht voor wetenschappelijk onderzoek. De theoriegestuurde opzet wordt gezien als vernieuwend.

Stichting Olim is opgericht in 1929. het heeft als doel: ‘het verrichten van alle denkbare activiteiten die de geestelijke gezondheidszorg in oostelijk Noord-Brabant in zijn algemeenheid ondersteunen.’ Naast een bedrag dat Stichting Olim jaarlijks ter beschikking stelt voor wetenschappelijk onderzoek en verbetertrajecten, reikt de stichting jaarlijks een prijs uit van  €5.000.-  voor bijzondere prestaties of ideeën op het gebied van zorg- en of dienstverlening. Joany Spierings, die werkzaam is bij GGZ Oost-Brabant, gaat het bedrag gebruiken voor verdere wetenschappelijke onderbouwing van de 2-daagse intensieve deeltijdbehandeling. De bevindingen zullen te zijner tijd worden gepubliceerd. (HL)

 

bron: www.ggzoostbrabant.nl/nieuws