In Nederland worden de Nederlandse betaling en
incasso uiterlijk 1 februari 2014 vervangen door de
Eurobetaling en de Euro-Incasso.
Europese landen en banken werken hard aan de invoering
van die Europese betaalmarkt, ook wel Single
Euro Payments Area (SEPA) genoemd.
Onderstaande informatie heeft betrekking op alle leden
van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) die een
bestaande doorlopende (automatische) machtiging
hebben.

• Het machtigingskenmerk is uw relatiecode/
lidmaatschapsnummer van de VEN en betreft
de jaarlijkse contributie (105,- euro). Indien het
contributiebedrag wijzigt stelt de vereniging haar
leden hiervan op de hoogte. Contributieverandering
kan alleen met instemming van de leden
tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) en
gaat pas in, in het jaar volgend op de ALV.

• De contributie wordt 1maal per jaar geïncasseerd.

• Bij een doorlopende machtiging heeft u volgens
Europees recht het recht om binnen 56 dagen de
Euro-incasso te storneren (terugboekingsrecht).

• Het Incassant ID is het unieke kenmerk waarmee
een organisatie als incassant in het hele SEPAgebied
te herkennen is. Het Incassant ID van de
VEN is: NL71ZZZ081150190000.

Zonder reactie uwerzijds gaat u akkoord met de
overgang van incasso naar Euro-incasso. Gaat u niet
akkoord dan dient u dit vóór 1 oktober schriftelijk te
melden bij het secretariaat van de VEN:
Secretariaat Vereniging EMDR Nederland
Postbus 13032
3507 LA Utrecht