Er lopen momenteel maar liefst 28 wetenschappelijke studies naar EMDR
in Nederland. Daarmee is ons land wereldwijd toonaangevend. Om
recht te doen aan die onderzoeksinspanningen was er dit jaar bij het
Nederlandse EMDR-congres voor het eerst een research track. Hierin presenteerden
tien onderzoekers hun allernieuwste bevindingen.
In dit artikel een overzicht van de verschillende onderzoekspresentaties