Woord van de voorzitter

EMDR Magazine

Hier is dan het eerste nummer van de EMDR Magazine, de opvolger van de nieuwsbrief met informatie in een modernere en professionelere vormgeving. Veel dank aan het kersverse redactieteam Marjan Sepers (hoofdredacteur), Femke van de Linde, Maartje Lindeman, Ad de Jongh, Rowina de Bas, Marjolein Geldermans, Hayo Lasschuijt, Dorine Sanders en Wieger Favier (eindredacteur) die zorg hebben gedragen voor deze eigentijdse versie. Ontdek de zeven verschillen….. We zijn benieuwd naar jullie reactie op deze nieuwe look.

Jubileumcongres

Op 20 april is het dan zo ver, het jubileumcongres ter ere van het tienjarig bestaan van de VEN met een knallend feest als afsluiting. Op het moment van schrijven van dit voorwoord zijn de voorbereidingen bijna klaar en verheugen we ons erop dit feest met jullie te vieren.

 

Bundeling krachten en ideeën

Er is veel opschudding in het veld ontstaan over het rapport van het College van Zorgverzekeraars (CVZ). Het CVZ adviseert minister Schippers hoe ze kan bezuinigen in de GGZ. Vele organisaties vinden het rapport ondoordacht en slecht onderbouwd, het heeft veel kritiek opgeroepen. Inmiddels heeft de minister in het televisieprogramma Buitenhof het veld opgeroepen om te komen met suggesties voor besparingen voor 1 september dit jaar. De NVGzP, VGCt en NVP hebben de krachten gebundeld en een reactie geschreven. De VEN heeft zich bij dit initiatief van de NVGzP aangesloten. Herma Hagen zal namens het VEN-bestuur hieraan deelnemen. Als je ideeën hebt voor verbeteringen of besparingen, mail ze dan naar HermaHagen@mac.com. Het rapport en de reactie is te vinden bv op de site van de NVGzP.

http://www.nvgzp.nl/home/39-alles-over-het-cvz-rapport

 

Effectieve traumabehandeling beschikbaar

Eerder kregen jullie een VENmail met de vraag om patiënten te attenderen om behandeld te worden voor de pilot van het televisieprogramma ‘Leven met een trauma’. Een niet alledaags verzoek aan de leden en een ongebruikelijke manier om EMDR onder de aandacht te brengen van een breed publiek, namelijk via live behandeling op de televisie. Het bestuur heeft besloten dit initiatief te ondersteunen en uit te proberen. Doorslaggevend is het gegeven dat in de hulpverlening nog steeds een groot aantal mensen met PTSS niet een evidence-based traumabehandeling krijgt. Dit is verbazingwekkend en zelfs schokkend tegen de achtergrond dat in de richtlijn angststoornissen uit 2003 cognitieve gedragstherapie en ook EMDR als evidence based zijn aangemerkt. Dat is al weer tien jaar geleden! De media zelf spelen ook een rol bij het nog beperkte bewustzijn dat herstel na trauma mogelijk is. Tot nu toe werd vaak bij onze interviews in bladen en op tv/televisie ingezoomd op de enorme lijdensdruk van de getraumatiseerden en werden nogal eens fragmenten eruit geknipt waarin wij als geïnterviewden stellen dat effectieve behandeling heel goed mogelijk en beschikbaar is. Onvoldoende nieuwswaarde en emotie voor de lezer of kijker. Bij schriftelijke artikelen konden we dit corrigeren, bij andere programma’s niet. Ongelofelijk! Waar gaat het nu eigenlijk om? De emoties van de kijker of effectieve behandeling voor degenen die lijden onder de gevolgen van traumatisering. Tijd dus om een nieuwe aanpak uit te proberen.

 

Carlijn de Roos

Voorzitter Vereniging EMDR Nederland