Bericht van het secretariaat.

Enkele keren per jaar krijgen we mailtjes van patiënten met vragen of klachten over therapeuten die bij de VEN zijn aangesloten. Het gaat dan over bejegening, de rekening, de indicatiestelling, of iets anders. Alle mailtjes worden persoonlijk beantwoord. Soms nemen we contact op met de betreffende therapeut.

Laatst kregen wij twee keer een zelfde soort klacht, waar wij hier jullie aandacht voor vragen. Sommige therapeuten die via de verwijslijst www.emdr.nl patiënten krijgen, verwijzen deze vervolgens naar collega’s die minder goed gekwalificeerd zijn. Een patiënt bijvoorbeeld klaagde dat zij de intake had gedaan bij iemand van de verwijslijst, maar  haar vervolgens binnen de eigen praktijk verwees naar een collega met ‘slechts’ een EMDR basistraining. Eerder kregen wij een soortgelijke klacht waarbij zelfs verwezen werd naar een therapeut met een niet-erkende opleiding in EMDR.

Voor patiënten die afgaan op de kwalificaties in de verwijslijst en op grond hiervan een keuze maken voor een specifieke therapeut vinden we dit niet wenselijk. Daarom vragen we aan jullie om -indien een cliënt binnenkomt via de verwijslijst- te verwijzen naar collega’s die tenminste de vervolgtraining gedaan heeft. Wanneer dit tot knelpunten leidt, dan horen wij het graag om mee te denken over een oplossing.

 

Verder vragen wij om adreswijzigingen en nieuwe emailadressen door te geven aan het secretariaat: vereniging@emdr.nl.

Nog steeds is niet iedereen per email bereikbaar. Hierdoor mis je de VEN-mail, onze elektronische nieuwsbrief met aankondigingen, mededelingen en oproepen. Overigens kun je die altijd nalezen op de ledenpagina van de website.

 

Ten slotte een oproep aan alle leden die de EMDR vervolgtraining hebben afgerond. Meld dit aan het secretariaat, (met speciaal formulier) dan kan je aspirant lidmaatschap omgezet worden in een gewoon lidmaatschap. Dit gebeurt niet vanzelf.

 

Met vriendelijke groet,

Mede namens Truus Custers en Desiree van Balen,

Hellen Hornsveld, secretaris