Het proefschrift van Jackie June ter Heide, als klinisch psycholoog werkzaam bij Centrum ’45, is getiteld An Eye for Complexity: EMDR versus stabilisation in traumatised refugees. Het gaat over de complexe problematiek van getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen en over de vraag of EMDR daar een antwoord op biedt. Jackie June stelt dat de kans groter is dat getraumatiseerde vluchtelingen alleen een reguliere PTSS-diagnose hebben (of noch een PTSS-, noch een Complexe PTSS-diagnose) dan dat zij aan de criteria van Complexe PTSS voldoen. Op basis van het huidige wetenschappelijke bewijs is het volgens haar meer verantwoord om alle vluchtelingen met PTSS traumagerichte behandeling aan te bieden dan hen psychosociale stabilisatie aan te bieden. Ook trekt zij de conclusie dat EMDR veilig is voor vluchtelingen en dat het voor zo’n veertig procent van de vluchtelingen ook effectief is. Dit is een belangrijk resultaat dat ook nog erg actueel is. In het volgende nummer van EMDR Magazine staat een interview met Jackie June over de bevindingen uit haar proefschrift, dat zij op 30 oktober 2015 verdedigde.

Zie hier het artikel in EM 9