Veel clinici hanteren een psychotische stoornis als
contra-indicatie voor de behandeling van PTSS conform
de richtlijnen. Ook in onderzoek worden patiënten
met een psychotische stoornis vrijwel altijd
geëxcludeerd. Onderzoeksbevindingen van Paul de
Bont, klinisch psycholoog bij GGZ Oost-Brabant, laten
zien dat uitsluiting van psychotische patiënten
in behandeling en onderzoek van PTSS geheel onterecht
is.

Lees meer

P. A. J. M. de Bont, A. van Minnen & A. de Jongh (2013), Treating PTSD in patients
with psychosis: a within-group controlled feasibility study examining
the efficacy and safety of evidence-bases PE and EMDR protocols. Behavior
Therapy, 44, 717-730.