Recensie Stapstenen

Met de uitgave van de handleiding ‘Motiverende
groepstraining voor jongeren met traumaklachten –
Stapstenen’ komen de schrijvers tegemoet aan een
grote behoefte bij hulpverleners die werken met
ernstig getraumatiseerde jongeren in een residentiële
setting. De training beoogt onder andere de
motivatie voor traumabehandeling te vergroten. De
handleiding maakt duidelijk dat stabiliseren van getraumatiseerde
jongeren in een gesloten instelling
meer vraagt dan het bieden van rust en regelmaat.
Ook het aanbod van psycho-educatie en het versterken
van copingvaardigheden kan volgens de auteurs
de draagkracht en motivatie voor traumabehandeling
vergroten. Door de groepsbenadering kunnen
jongeren elkaar motiveren en bij elkaar erkenning en
herkenning vinden. Dat is erg belangrijk op een leeftijd
waarbij het oordeel van leeftijdsgenoten zoveel
belangrijker is dan dat van een volwassene. Overigens
merken de auteurs in de handleiding op dat het
vanzelfsprekend is om een behandeling van eerste
keus – EMDR of traumagerichte cognitieve gedragstherapie
– te bieden, als dat mogelijk is. Stapstenen
is dan ook bedoeld voor jongeren die hiervoor nog
niet voldoende draagkracht en motivatie hebben.

EM11_Boekrecensie_Stapstenen