EMDR en schrijftherapie succesvol bij kind met PTSS

EMDR15_Research_EMDR_en_schrijftherapie_succesvol_kind_PTSS

Kinderen en jongeren met een PTSS kunnen effectief behandeld worden met een paar uur EMDR
of schrijftherapie (WRITE junior). Deze conclusie is gebaseerd op een artikel dat afgelopen juli in
het Journal of Child Psychology and Psychiatry stond. Dit artikel was gebaseerd op een onderzoek
onder 103 kinderen en jongeren met PTSS als gevolg van eenmalig trauma. Gemiddeld bleken
vier of vijf sessies voldoende voor een succesvolle behandeling. EMDR en schrijftherapie waren,
in vergelijking met de wachtlijstgroep, even effectief in het verminderen van posttraumatische
stressreacties, angst- en depressieve klachten en gedragsproblemen.