Beste therapeuten,

het is de bedoeling van de Vereniging EMDR Nederland (VEN) om dit jaar een Special Interest Groep (SIG) Psychose te starten.

In feite bestond deze SIG in diep slapende vorm al enige tijd. Maar je zult deze SIG niet op de website van de VEN aantreffen.

Door actuele, serieuze ontwikkelingen (wetenschappelijk onderzoek, publikaties) op het vlak van EMDR en psychose/psychose+PTSS is er een flinke impuls ontstaan om van de slapende SIG een wakkere SIG te maken.

 

Special Interest Groups
Een SIG is door leden van de VEN opgericht rond een specifiek toepassingsgebied van EMDR. Dat toepassingsgebied kan betreffen: een stoornis/toestandsbeeld, doelgroep, werksetting of integratie van EMDR met andere methoden. Een SIG staat open voor leden die met de betreffende doelgroep werken, die minimaal de vervolgopleiding hebben afgerond en bij voorkeur EMDR Europe practitioner zijn. De missie van een SIG is uitwisselen, bundelen en uitdragen van kennis en ervaring over een specifiek toepassingsgebied van EMDR (nationaal en internationaal) en stimuleren van verdieping van kennis op dit toepassingsgebied.
Activiteiten kunnen zijn: intervisiebijeenkomsten, (email) netwerken in binnen- en buitenland, sprekers uitnodigen, beschrijven van toepassing van het EMDR protocol bij de specifieke doelgroep, ontwikkelen van doelgroep specifieke tools, casuïstiek, bijdragen aan of doen van wetenschappelijk onderzoek, etc.

 

Aanmelden voor de SIG Psychose

Het zou zomaar kunnen dat je interesse hebt om in deze SIG te stappen! Dat je mee wilt denken, delen en doen in de recente, spannende ontwikkelingen die gaande zijn rond de toepassing van EMDR bij de doelgroep van mensen met psychosen.

 

De eerste activiteit op het programma zal een bijeenkomst zijn  waarin de SIG formeel wordt gestart:

– SIG leden voorstellen

– keuze voorzitter

– keuze penningmeester

– ideeën uitwisselen & activiteitenlijst opstellen

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden voor de zomer van 2013, of zeer snel daarna. Die definitieve planning volgt later.

De eerste stap is nu om een enthousiaste club bij elkaar te krijgen om de SIG van start te helpen. Heb je interesse, meld je zo snel mogelijk per mail aan.

 

Mail je naam, functie, (werk)adres en relevante contactgegevens naar Paul de Bont, voorzitter van de SIG psychose, paj.de.bont@ggzoostbrabant.nl.

 

Paul de Bont