Experts uit verschillende landen op het gebied van
dissociatieve stoornissen hebben een reeks van
drie artikelen over dit onderwerp geschreven, met
het doel een brug te slaan tussen de structurele dissociatietheorie
en EMDR. In dit tweede artikel van
de reeks gaan zij in op de stabilisatiefase.

 

Lees meer

O. van der Hart, M. Groenendijk, A. Gonzalez, D. Mosquera & R. Solomon
(2013), Dissociation of the personality and EMDR therapy in complex
trauma-related disorders: applications in the stabilization phase, Journal of
EMDR Practice and Research, 7, 81- 94.