Hoera, ze zijn er: filmbeelden van en voor kinderen
over EMDR. Hoe vaak is niet gevraagd aan de VEN en
de K&J- trainers: “Hebben jullie een voorlichtingsfilmpje
met een kind of een puber, om te laten zien aan
verwijzers of collega’s?” Ontwikkeling van voorlichtingsmateriaal
was broodnodig.

Lees meer