De ontwikkeling van jonge kinderen speelt al gedurende de hele carrière van Marianne Went een rol. In de zeventiger
jaren als leidster van een ‘laissez faire kresj’, later als afdelingshoofd in een medisch kinderdagverblijf
(MKD), als medeoprichter van een groep van in hun ontwikkeling bedreigde kleuters en als coördinator van een
vroegtijdig onderkenningsteam. Via de toepassing van EMDR belandde Marianne in het ‘traumacircuit’. Geïnspireerd
door Carlijn de Roos ging ze aan de slag met EMDR bij jonge kinderen, met name die met preverbaal
trauma. Omdat EMDR alleen onvoldoende effectief was, maakte Marianne de keuze om EMDR in te bedden in
een psychotherapie. Zo ontstond de Ouder Kind Trauma Therapie (OKTT). Om het belang van deze specifieke
toepassing van EMDR zichtbaar te maken, schrijft Marianne erover, geeft ze onderwijs en start ze binnenkort
met onderzoek. Inmiddels gebruikt Marianne de kennis over preverbaal trauma bij jonge kinderen ook bij oudere
kinderen, adolescenten en volwassenen. In dit artikel vertelt zij uitgebreid over OKTT en haar ervaringen.

Lees hier het hele interview in EM9