Wat is de beste timing voor de start van EMDR als er een rechtszaak loopt?

Deze supervisievraag gaat over het starten van een traumabehandeling bij een
minderjarige tijdens een lopende rechtszaak tegen de verdachte. De vragensteller is
orthopedagoog en wenst anoniem te blijven in verband met herleidbaarheid naar haar
werkplaats en de betrokkenen. Dit artikel is met toestemming overgenomen van het
NtVP-katern van COGISCOPE (0416), omdat de informatie relevant is voor VEN leden.

EMDR13_Supervisievraag_Beste_timing_start_EMDR_tijdens_rechtzaak