Type and timing effects: een nieuwe kijk op de relatie tussen trauma en psychopathologie.

Moeten we anders behandelen?

Martin Teicher en zijn onderzoeksgroep onderzochten twee theoretische modellen die de samenhang
tussen trauma en psychopathologie beschrijven. De ene theorie houdt rekening met
de hoeveelheid en de ernst van de gebeurtenissen, de ander met het soort trauma en de ontwikkelingsperiode
waarin het trauma plaatsvindt. De resultaten suggereren een andere kijk op de
keuzes ten aanzien van de targets voor EMDR.

EMDR13_Research_Type_and_timing_effects_Moeten_we_anders_behandelen