Traumatische ervaringen kunnen de seksuele relatie ernstig verstoren. Boosheid, verdriet en teleurstelling
versterken de erotische uitstraling naar elkaar bepaald niet en partners kunnen het vertrouwen dat het in
bed ooit nog goed komt verliezen. Hoe kun je jezelf weer erotisch voelen? Hoe kun je weer aantrekkelijk
worden voor de ander? De onderstaande casus illustreert hoe EMDR het erotische zelfgevoel kan verbeteren
en daarmee kan bijdragen aan het verbeteren van de seksuele relatie.

 

EMDR 09 art Van geen zin naar sexgodin