In 2009 schreef journaliste Ditty Eimers een artikel in het tijdschrift Psy getiteld ‘Zwijgen over ritueel misbruik’. Het ging over volwassen patiënten die zeggen zich te herinneren ooit te zijn misbruikt door satanische sektes. Zij vertelden over baby’s die bij hen waren verwekt, geaborteerd of zelfs opgegeten. Hoe gruwelijk ook, op zich was dit geen nieuw verschijnsel, want twintig jaar daarvoor waren er al berichten in de media verschenen over vrouwen met vergelijkbare, opzienbarende verhalen: de zaak Oude Pekela, Yolanda uit Epe en de Bolderkaraffaire. Met dit artikel willen we opnieuw de balans ten aanzien van dit onderwerp opmaken en het antwoord vinden op de vraag hoe wij als behandelaar het beste kunnen omgaan met patiënten die ons in de spreekkamer deze verhalen vertellen

EMDR12_Research_Hoe_omgaan_met_verhalen_over_satanisch_en_ritueel_misbruik

 
Referenties
Brown, D., Scheflin, A.W., & Hammond, D.C. (1998). Memory, trauma, treatment
and the law. New York: W.W. Norton & Company.

Boon, S. (2013). Behandeling van cliënten die (ritueel) misbruik door georganiseerde
dadernetwerken rapporteren. Tijdschrift voor Psychotherapie, 39,
441-452.

Crombag, H.F.M. & Merckelbach, H. (1996). Hervonden herinneringen en
andere misverstanden. Amsterdam: Contact.

Eimers, D. Zwijgen over ritueel misbruik. Psy, Nr. 6, 2009, blz. 9-12.
Gezondheidsraad (2004). Omstreden herinneringen. Nr 2004/02. Den Haag.

Nierop, N.M.& Eshof, P. van den (2008). Misbruik, misleiding en misverstanden;
onderzoeksverslag van de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken
over de periode 2003-2007. Zoetermeer: Landelijke Expertisegroep
Bijzondere Zedenzaken.

Nierop, N.M. & Eshof, P. van den (2010). Herinneringen: continu, hervonden,
sluimerend of gelogen? Tijdschrift voor Psychotherapie, 36, 148-170.

Nierop, N.M. & Eshof, P. van den (2013). Ritueel misbruik? Reactie op Marinkelle.
Tijdschrift voor Psychotherapie, 39, 434-440.

Hendriks, K. (2004). Vaag verleden. Uitgeverij Veen.