EMDR14_Verenigingsnieuws

VEN congres en werkgeheugentheorie
Het VEN-congres, dit jaar in de Fabrique in Maarssen, was opnieuw een
groot succes. Ruim 850 deelnemers bezochten de keynotes en diverse
workshops, en evalueerden de inhoud als positief. Het is mooi om te merken
dat EMDR-behandeling en wetenschappelijk onderzoek in Nederland
steeds meer hand in hand gaan. Behandelresultaten brengen onderzoekers
op ideeën en de resultaten uit onderzoek beïnvloeden ons klinisch handelen.
Het werkingsmechanisme van EMDR is een belangrijk onderwerp
waarbij deze kruisbestuiving merkbaar is. In dit EMDR Magazine staan dan
ook verschillende artikelen over het intrigerende werkgeheugen centraal.
Zo beschrijven Matty Geurink en Suzy Matthijsen in ‘De kracht van geur in
EMDR’ hoe een patiënt die behandelresistente intrusies had aan een afschuwelijke
geur, hiervan herstelde na het belasten van het werkgeheugen
met een olfactorische taak. Deze toepassing en het resultaat stimuleren
om te blijven denken en handelen vanuit de werkgeheugentheorie.
Deelname aan zorgstandaarden en richtlijnen
Steeds vaker doen diverse instellingen een beroep op de VEN om een
bijdrage te leveren aan richtlijnen en zorgstandaarden. De VEN doet daar
graag aan mee om de effectiviteit van traumabehandeling in het algemeen
en EMDR in het bijzonder te onderbouwen, met als doel de toegankelijkheid
en beschikbaarheid van traumabehandeling voor patiënten te vergroten.
Het vergaderen in werkgroepen en het beschrijven van de evidentie
kost echter vaak veel tijd. Waar dit werk voorheen vooral door de bestuursleden
werd gedaan, wordt nu de wetenschapscommissie (WACCIE) hierbij
betrokken, en soms wordt voor een bepaald onderwerp een projectteam
geformeerd, bestaande uit professionals van het betreffende vakgebied.
Zo zijn leden van de VEN momenteel betrokken bij de totstandkoming van
de zorgstandaarden PTSS, angststoornissen en dissociatieve stoornissen.
Recent is weer een succes behaald door een werkgroep, onder voorzitterschap
van Wiebren Markus. Deze bestaat verder uit Matty Geurink, Sabine
Tjon Pain Gi, Leonieke Kranenburg en Ad de Jongh. In februari 2017 is,
mede door hun inspanningen, EMDR erkend door de erkenningscommissie
Langdurige GGZ (Trimbos Instituut) voor patiënten met een ernstige psychiatrische
aandoening (EPA doelgroep). EMDR werd effectief bevonden
volgens eerste aanwijzingen (niveau 2). Beschreven staat dat de veiligheid
en effectiviteit van EMDR niet alleen voor de groep met ernstige PTSS is
aangetoond, maar ook bij complexe patiëntengroepen die onder de EPAdefinitie
vallen, zoals patiënten met PTSS én een comorbide psychotische
of bipolaire stoornis. Met veel dank aan bovengenoemde werkgroepleden!
Voor meer informatie zie:
https://ti-erkenningstraject.e-dev.nl/erkende-interventies/eye-movementdesinsitization-
and-reprocessing-emdr-
VEN-vlogs
Tijdens het VEN-congres in de
karakteristieke congresomgeving
van de Fabrique zijn de eerste VEN-vlogs opgenomen. Met deze vlogs beogen
we EMDR-kennis ruim te delen. De eerste vlogs zijn gemaakt van Wiebren
Markus, Ella Lobregt-van Buuren, Liesbeth Mevissen, Suzy Matthijsen, Sander
de Vries, Martijn Stöfsel en Dana Sofi. Zij vertellen over hun onderzoek of bevindingen
bij een specifieke doelgroep. Inmiddels zijn al enkele filmpjes geüpload
via YouTube. Ze staan ook op onze website en zijn gedeeld via social media. De
eerste paar vlogs zijn inmiddels meer dan 30.000 keer bekeken. Dit lijkt dus een
goede manier om in korte tijd gerichte informatie over EMDR te verspreiden.
Vanwege het succes van deze vlogs heeft het VEN-bestuur besloten om een
volgende serie te gaan opnemen en de videofilmpjes in het Engels te ondertitelen,
zodat ook onze buitenlandse EMDR-collega’s deze vlogs kunnen gebruiken.
Prijswinnaars
Met trots kan ik melden dat opnieuw enkele VEN-leden in de prijzen zijn gevallen.
Allereerst kreeg Erik ten Broeke op het congres het zeer welverdiende
erelidmaatschap van de VEN uitgereikt voor zijn cruciale en grote bijdrage aan
de ontwikkeling van EMDR in Nederland. Naast zijn boeken, artikelen en presentaties
over EMDR heeft hij, onder andere door zijn grote kennis en passie
voor cognitieve gedragstherapie en EMDR, velen geïnspireerd en de toepassing
van EMDR een grote boost gegeven.
Op het VEN-congres 2017 won Suzy Matthijssen de Pluim voor haar onderzoek
naar het effect van modaliteitsspecifiek belasten (dit is het werkgeheugen
in dezelfde modaliteit belasten als de modaliteit van de intrusie) en voor
haar onderzoek naar EMDR en de Visual Coding Displacement Therapy (VCDT).
Ella Lobregt-van Buuren ontving op het VEN-congres de Tegenwindprijs voor
klinisch relevant onderzoek in de weerbarstige praktijk, en ze won op het congres
voor klinische psychologen en klinische neuropsychologen de posterprijs,
met haar poster ‘EMDR effective in adults with autism’.
Tot slot won Iva Bicanic in juni 2017 de Jaap Chrisstoffels penning voor haar
bijzondere verdiensten op het gebied van de zorg voor psychisch getraumatiseerde
kinderen. Zij kreeg deze prijs voor haar innovatieve werk voor acute
slachtoffers van aanranding en verkrachting: als landelijk coördinator van het
Centrum Seksueel Geweld heeft zij er met succes aan bijgedragen dat op
vijftien locaties in Nederland politie en (medische) hulpverleners nauw samenwerken
en er geïntegreerde zorg voor deze slachtoffers geboden wordt. Van
harte gefeliciteerd allemaal met deze kroon op jullie werk.