Verschillen tussen het Nederlandse EMDR-standaardprotocol en het originele protocol van Shapiro

Deel 2: casusconceptualisatie

EMDR14_Ontwikkeling_Verschillen_NL_EMDR_standaardprotocol_en_origineel_Shapiro_II

 

referenties

Jongh, A. de, & Broeke, E. ten (2003/2012). Handboek EMDR. Een geprotocolleerde
behandelmethode voor de gevolgen van psychotrauma. Amsterdam: Pearson.
Jongh, A. de, Broeke, E. ten & Hornsveld (2016). EMDR standaardprotocol. Voor
VEN-leden te raadplegen op www.emdr.nl.
Napel-Schutz, M.C. ten, Abma, T.A., Bamelis, L., & Arnoud Arntz, A. (2011). Personality
Disorder patients’ perspectives on the introduction of imagery within
Schema Therapy: A qualitative study of patients’ experiences. Cognitive and
Behavioral Practice, 18, 482-490.
Shapiro, F. (2001). Eye Movement Desensitization and Reprocessing: Basic
principles, protocols and procedures. New York: Guilford Press.
Shapiro, F. (2006) New notes on Adaptive Information Processing with case formulation
principles, forms, scripts and worksheets version 1.1. EMDR Institute.
Solomon, R. M., & Shapiro, F. (2008). EMDR and the adaptive information processing
model: Potential mechanisms of change. Journal of EMDR Practice and
Research, 2, 315–325.