Amerikaanse onderzoekers hebben de exclusiecriteria
onderzocht van 63 RCT’s naar de effectiviteit
van psychologische behandelingen van PTSS in de
periode van 1980 tot 1992. Vrijwel alle patiënten
met de diagnose PTSS bleken mee te mogen doen in
de studies, ongeacht comorbide problemen. Acute
psychose, huidig middelenmisbruik of middelenafhankelijkheid,
acute manie en acute suïcidale ideatie
waren de meest gehanteerde exclusieredenen,
maar zelfs patiënten met dergelijke ernstige comorbiditeit
werden niet in alle studies uitgesloten van
traumabehandeling.

Ronconi, J. M., Shiner, B., Watts, B.V. (2014). Inclusion and exclusion criteria
in randomized controlled trials of psychotherapy for PTSD. Journal of Psychiatric
Practice, 20, 1, 25-37.