In Groningen hebben onderzoekers de geheugenspecificiteit van DIS-patiënten, PTSS-patiënten, DISsimulanten en gezonde controles vergeleken. Geheugenspecificiteit is het vermogen om op verzoek een specifieke herinnering uit het autobiografische geheugen op de halen. Verrassend genoeg vertoonden zowel DIS-patiënten als PTSS-patiënten een

overalgemeen autobiografisch geheugen, vergeleken met gezonde controles.

Huntjens, R.J.C., Wessel, I. , Hermans, D. & van Minnen, A. (2014). Autobiographical

memory specificity in dissociative identity disorder. Journal of
Abnormal Psychology,123, 418-284.