Stoppen of gecontroleerd gebruiken: slechts
de helft van de verslaafden slaagt
hierin na reguliere behandeling.
Fonds Psychische Gezondheid gaat
in gesprek met psycholoog Wiebren
Markus over de effectiviteit van de
behandelmethode EMDR.

Lees meer