Koppeling lidmaatschap aan registratie EMDR
Europe practitioner
Tijdens de ALV (algemene ledenvergadering) in maart
2014 is het bestuursvoorstel, om de eisen voor het practitionerschap
te verlagen en het lidmaatschap te koppelen
aan de registratie EMDR Europe Practitioner, met
grote meerderheid aangenomen. De hoofdreden om tot
verandering over te gaan is dat de tot nu toe gehanteerde
structuur onvoldoende bleek aan te sluiten bij de
behoefte van de leden, de praktijk en internationale eisen.
Tot de ALV 2015 is gewerkt aan het aanpassen van
de Statuten en het Huishoudelijk Reglement – de zogenaamde
operatie ‘alles moet kloppen’ – en deze gewijzigde
documenten zijn tijdens de ALV op 24 maart 2015
opnieuw met grote meerderheid aangenomen.
De opleidingscommissie en het bestuur zijn in samenwerking
met Peter van Drunen, in de rol van bestuursondersteuner,
bezig om de implicaties van dit besluit uit
te werken in het Reglement Opleiding en Registraties
(ROR). Het blijkt een omvangrijke klus om alle documenten
eenduidig op elkaar af te stemmen. Er zal een overgangsregeling
komen met ruime marge voor de (aspirant)
leden om het practitionerschap te behalen en een
aantrekkelijk scholingsaanbod is in ontwikkeling. Ons
streven is dat de leden deze overgang comfortabel en
met plezier kunnen maken. Zodra er concreet en duidelijk
nieuws is, zullen wij de leden hierover zo spoedig
mogelijk informeren via de VEN-mail en het EMDR Magazine.

Afscheid Hellen Hornsveld
In maart 2015 heeft Hellen Hornsveld haar bestuursfunctie
neergelegd. Zij was een bestuurslid van het eerste
uur en stond aan de wieg van de vereniging in brede
zin. Zo deed zij secretarieel werk en spande zich in
voor de opbouw van de statuten, reglementen en het
ledenbestand, en de organisatie van de Special Interest
Groups. In het begin, vanaf 2003, was er geen professioneel
secretariaat ter ondersteuning en waren er nog
veel minder mogelijkheden op de computer. Veel werk
werd handmatig verricht, zoals het vullen van enveloppen
voor een mailing, het zogenaamde edele plak- en
knipwerk. Als secretaris beantwoordde zij vlot vele duizenden
e-mails van (potentiële) leden, verwijzers en patiënten.
Haar enorme inzet, visie, kennis, veelzijdigheid,
enthousiasme en betrokkenheid hebben mede de vereniging
gemaakt tot wat het nu is. Op de ALV kreeg zij
het erelidmaatschap toegekend voor haar verdiensten
voor de VEN. Heel veel dank Hellen voor alles wat je voor
de vereniging hebt gedaan.

Oproep voor PR-commissie
Het bestuur heeft in samenspraak met de PR-commissie
besloten om de commissie te versterken. We zoeken
daarom enthousiaste belangstellenden die oog hebben
voor ontwikkelingen in de media en een bijdrage willen
leveren aan de informatievoorziening van de VEN, dan
wel ervaring, interesse en tijd hebben voor beheer en
onderhoud van de website. Voel jij je aangesproken?
Aarzel dan niet om vrijblijvend contact op te nemen met
Iva Bicanic via vereniging@emdr.nl
Veel leesplezier met dit nieuwe EMDR magazine
Carlijn de Roos,
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland