Stabilisatiedebat:

van complex naar respect
De rol van stabilisatie in de behandeling van volwassenen
en kinderen met ‘Complexe PTSS’ staat ter discussie.
Het aantal wetenschappelijke onderzoeken dat
aantoont dat reguliere PTSS-behandeling bij ernstig getraumatiseerde
patiënten met complexe problematiek
mogelijk en effectief is, neemt toe. Daarnaast is er op
dit moment onvoldoende onderbouwing om te kunnen
stellen dat stabilisatie noodzakelijk is voor een effectieve
traumaverwerking. Naar aanleiding van deze nieuwe
inzichten krijgen patiënten met PTSS vaker een evidence
based traumabehandeling aangeboden met klachtenreductie
als gevolg: een enorme winst. Er is echter ook een
groep, waarbij geprotocolleerde traumabehandeling niet
het gewenste effect geeft en reactivering van de traumatische
herinnering tot ernstige emotionele ontregeling
kan leiden.

lees meer