Gewoon doorgaan

Op 12 april 2014 vond het achtste VEN-congres plaats
in Nijmegen. Met drie Nederlandse keynotes en vele
interessante presentaties is dit congres enthousiaster
ontvangen dan ooit tevoren. De boodschap ‘Gewoon
doorgaan’ kwam met name uit de inspirerende en enthousiasmerende
keynote van David van den Berg naar
voren, waarin de voorlopige resultaten van de T-TIP
(Treating Trauma in Psychosis)-studie werden gepresenteerd.
‘Gewoon doorgaan’ onderstreept het belang
en de noodzaak om evidence based traumabehandeling
ook bij complexe patiëntengroepen aan te bieden,
zoals patiënten met psychose en schizofrenie, die ook
een PTSS hebben. Daarnaast is de boodschap tijdens behandeling
zich zoveel mogelijk tot het EMDR-protocol te
beperken en de verleiding om in te gaan op de ruis van
comorbiditeit en dagelijkse stress te weerstaan. David’s
take home message: “de patiënten kunnen het aan, nu
wij nog.” Kortom, een oproep aan ons allen om ook patiënten
met ernstige psychische ziektebeelden gewoon
traumabehandeling aan te bieden en te starten, indien
zij dit nodig hebben.
Wetenschappelijk onderzoek en EMDR Europe
prijs
In Edinburgh waren negentig Nederlanders aanwezig
bij de vijftiende EMDR Europe Conference. De door Nederland
georganiseerde research track had een centrale
plaats in het programma gekregen. Het symposium
was geplaatst in de hoofdzaal en tolken vertaalden de
inhoud voor het internationale publiek. Ook heeft het
Nederlandse onderzoeksteam de resultaten van de lopende
onderzoeken, tijdens een besloten bijeenkomst
op verzoek van Francine Shapiro, persoonlijk aan haar
gepresenteerd. Zij gaf aan onder de indruk te zijn van
de kwaliteit van de studies en van de hoeveelheid en
variëteit van het onderzoek dat momenteel op Nederlandse
bodem wordt verricht.
Terwijl het oranje in de zaal toenam ter voorbereiding op
de voetbalwedstrijd Nederland-Mexico, ontving Paul de
Bont de Francine Shapiro prijs voor zijn artikel ‘Treating
PTSD in patients with psychosis: a within-group controlled
feasibility study examining the efficacy and safety of
evidence-based PE and EMDR protocols’ dat hij in 2013
samen met Agnes van Minnen en Ad de Jongh heeft geschreven.
Francine Shapiro reikte hem persoonlijk de
prijs uit en benadrukte dat de inzet van traumabehandeling
bij deze complexe, vaak opgegeven patiëntengroep
een paradigmashift is in het veld, vooral vanwege het feit
dat deze groep veilig en effectief behandeld kan worden
voor PTSS. Ze bedankte hem voor zijn grensverleggende
werk. Van harte gefeliciteerd met je prijs, Paul! We zijn
trots op je!
Toegankelijkheid wetenschappelijke artikelen
De toegankelijkheid van de opgedane kennis uit EMDRstudies
neemt toe. Via www.emdrmagazine.nl zijn de
geselecteerde wetenschappelijke artikelen die zijn samengevat
in het EMDR Magazine toegankelijk voor onze
leden. Maar ook voor degenen die niet in EMDR zijn opgeleid,
is de kennis uit de klinische praktijk en het wetenschappelijk
EMDR-onderzoek nu beter toegankelijk. Na
jarenlange onderhandelingen met het bestuur van EMDR
Europe is twee jaar geleden het Journal of EMDR Practice
and Research een zogenaamd ‘open access journal’
geworden. Dat betekent dat iedereen die geïnteresseerd
is in EMDR, ongeacht vooropleiding of setting (klinische
praktijk of universiteit), toegang heeft tot de meest recente
informatie over EMDR (voor leden via de website
www.emdr.nl beschikbaar). Nederland heeft van alle landen
het grootste aantal leden die collectief een abonnement
op Journal of EMDR Practice and Research hebben.
Er was een enorme toename van het aantal downloads
nadat het journal open access werd; op dit moment ongeveer
70.000 per jaar. Dit brengt dit tijdschrift op de
tweede plaats van Springer VS wat betreft het aantal
downloads. De grote aantallen geven de enorme, en nog
steeds groeiende, wereldwijde belangstelling voor EMDR
weer.
Woord van
de voorzitter
1
EMDR bij kinderen
De laatste tijd staat EMDR bij kinderen meer in de belangstelling.
Zo zal het EMDR Magazine vanaf dit nummer
meer supervisiecasuïstiek van EMDR bij kinderen
gaan plaatsen en zijn de EMDR-kinderfilms ontwikkeld.
Met de PR-commissie is een plan gemaakt voor de publiekelijke
lancering van de films. Op het EMDR Europe
congres is de in het Engels vertaalde kinderfilm plenair
gepresenteerd en enthousiast ontvangen. De VEN stelt
het beeldmateriaal tegen een symbolische vergoeding
beschikbaar voor de andere EMDR-verenigingen. Na vertaling
van de tekst of synchronisatie van de stemmen in
de gewenste taal, kunnen ook zij de film gebruiken om
getraumatiseerde kinderen te informeren over EMDRtherapie
als een eerste-keuze traumabehandeling. Het
lijkt erop alsof –in ieder geval in Nederland- de strijd tussen
diverse traumabehandelingen naar de achtergrond
raakt en er meer wordt ingezet op het gezamenlijke doel
om kinderen en volwassenen een evidence based traumabehandeling
aan te bieden. Een goede ontwikkeling
die zal bijdragen aan onze kennis over het bevorderen
van herstel na traumatisering.
Een inspirerende nazomer toegewenst,
Carlijn de Roos
Voorzitter Vereniging EMDR Nederland

Lees meer