Toepassingen van EMDR voor slachtoffers van seksueel geweld

EMDR15_Workshop_EMDR_slachtoffers_seksueel_geweld

Seksueel geweld is tegenwoordig, zoals bekend, een A-criterium voor de diagnose PTSS, maar lange tijd was het een onderschat probleem. In 1972 was in een beroemd tekstboek voor psychiaters van Freedman en Kaplan nog te lezen dat ‘incest nauwelijks voorkomt en amper verband heeft met psychopathologie’. In de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben onderzoekers en vrouwenorganisaties veel werk verzet om seksueel misbruik als probleem erkend te krijgen. Inmiddels is het algemeen bekend dat het om een omvangrijk fenomeen gaat met grote gevolgen voor de slachtoffers. Alle reden om hier in de cursus ‘EMDR en seksueel geweld’ nader op in te gaan. Iva Bicanic gaf een update van feiten, cijfers (zie factsheet) en recente ontwikkelingen in de multidisciplinaire opvang van slachtoffers, en liet daarbij enkele informatieve filmpjes zien. In het tweede dagdeel ging Ad de Jongh in op de behandeling met EMDR van (complexe) PTSS na seksueel geweld.